none Lions Club Borensberg


OBS! Denna sida uppdateras inte längre! Besök vår nya hemsida på:
www.lionsborensberg.se**********************************************************************

Lions Club Borensberg tilldelas utmärkelsen Lejonkronan!none Från vänster: Torbjörn Andersson, Arne Nähl och Rolf Ström

Vid Lions Sveriges Riksmöte 2016, som hölls i april, beslutade Lions Hedersråd att tilldela Lions Club Borensberg Lejonkronan. Denna Lejonkrona är en ständigt vandrande trofé och utdelas av Hedersrådet till den klubb i Sverige som under året utfört den ”mest aktningsvärda aktiviteten”. Lejonkronan tros vara en gammal hövdingekrona och kommer ursprungligen från Etiopien, ägd av kejsaren Haile Selassie. Den skänktes till fd länspolischefen Axel Blomer i Falun, som tack för hans insatser under 1946-1949. Lejonkronan donerades sedemera till Lions Sverige, med idag ca 12000 medlemmar i 450 klubbar.

I år utdelades alltså den åtråvärda och hedersamma Lejonkronan till Lions Club Borensberg. Motiveringen var klubbens projekt att medverka till att driva en skola i Kambodja för de allra fattigaste barnen. Skolan för de fattiga barnen i Kambodja, är en form av hjälp till självhjälp och riktar sig till barn/ungdomar som annars inte skulle fått gå i skola överhuvudtaget

Skolan i Kambodja startades 2008 med att borensbergsparet Torbjörn Andersson och Gunilla Borg-Andersson hade varit och rest i Kambodja som turister och sett och tänkt att de ville göra en insats. Det första skolhuset stod klart 2009 och undervisningen började. Skolan drivs idag som den ideella föreningen ”Skolprojekt Kambodja”. År 2010 behövdes sponsorer för at driva skolan och frågan gick då först till LC Borensberg, som stöttat projektet sedan dess. Idag är Torbjörn Andersson medlem i LC Borensberg. Skolan har idag ca 125 elever och bedriver utbildning i engelska, datautbildning och sömnadsutbildning. Personalen i skolan består av en rektor, sex lärare och en kokerska. Barnen får mat i skolan. Meningen är att eleverna ska få utbilda sig till något de kan försörja sig inom. Turismen är en del av Kambodja och då behövs engelska och datakunskap. Samtidigt är textilindustrin på stark frammarsch i landet.

LC Borensberg fortsätter att stötta projektet, men det sker efter inkommande projektförslag och efter redovisning av hur pengarna använts. Lions Zon 7 har stöttat och flera klubbar i västra Östergötland stödjer sömnadsutbildningen framöver.

Lejonkronan förvaras på en betryggande plats och exponeras endast vid Lions Riksmöten. Den klubb som tilldelats denna trofé erhåller ett diplom samt ett foto av kronan som bevis. Utdelningen av dessa bevis på att Lejonkronan tilldelats Lions Club Borensberg, skedde på klubbens ordinarie möte den 1 juni 2016. Zonordförande, Arne Nähl överlämnade högtidligen beviset på den aktningsvärda trofén, ett vackert inramat foto på Lejonkronan. Torbjörn Andersson, initiativtagaren och grundaren av Kambodjaprojektet, samt sittande mötesordförande Rolf Ström tog ödmjukt för klubbens räkning emot den högt aktade trofén.

Senaste nyttKnallar till Husbyfjölsmarken

Läs under fliken Kontaktuppgifter!

Klubbmöten

Nästa möte 2016-10-05

2016-09-18

Aktuellt

Se vårt fotogalleri för 2015-2016!

2016-09-18
Antal besökare: 21535 Webbansvarig: Lion Carl-Gustaf Svensson